Aanmelden1. Bereken de auto in XRAYLive. Zorg ervoor dat alle kosten en schades nauwkeurig ingevoerd zijn. Bij het bemiddelen van een gebruikte auto is het absoluut van groot belang dat de auto volledig en juist wordt omschreven. Een juiste en heldere omschrijving voorkomt problemen achteraf. Let er ook op dat de leverdatum van de auto juist is aangegeven. Klik na het invoeren van "kosten inruilauto's" op de knop "Bemiddeling". De autogegevens worden direct naar de XBS website gestuurd.

2.. Vul minimaal alle verplichte velden in. Optioneel kunt u een vraagprijs aangeven. U heeft een leveringsplicht indien de vraagprijs geboden wordt en u daarbij aangeeft dat de auto ingeruild is of in bedrijfsvoorraad staat. Voeg eventueel foto's toe voor een betere beeldvorming en klik op de knop "Volgende". Lees de XBS voorwaarden en klik op de knop "Voorwaarden Accepteren".

3. Na controle door XRAY is de auto gedurende 36 uur beschikbaar voor handelaren om een bod uit te brengen. U wordt in eerste instantie via email of telefonisch op de hoogte gehouden. Vanuit XRAYLive kunt u tevens rechtstreeks op de XBS website inloggen om de status van de biedingen te volgen.

4. Na 36 uur wordt het voorlopige bod omgezet in een definitief bod. Dit bod wordt per mail bevestigd. Dit bod is maximaal 7 dagen geldig, binnen deze periode moet u het bod accepteren of afwijzen. Na acceptatie van het bod worden de gegevens van de handelaar getoond. De koper en de handelaar krijgen direct een bevestiging van de transactie. U doet altijd direct zaken met de handelaar.

5. Zodra het voertuig beschikbaar is bevestigt u dit rechtstreeks aan de handelaar middels het faxen van (a) het XBS bemiddelingsformulier, (b) de rekening en (c) het kentekenbewijs. De handelaar zal daarna contact met u opnemen.

6. De koper betaalt binnen 5 werkdagen de overeengekomen koopsom, en zal na betaling voor transport van het voertuig zorgdragen. Dit transport is voor rekening en risico van de koper.

7. De koper zal het voertuig direct bij binnenkomst inspecteren en eventuele gebreken en/of schades binnen 5 werkdagen melden aan XRAY en verkoper.

8. In geval van schades en/of gebreken heeft de koper het recht de transactie te ontbinden, of met de koper een gepaste financiële compensatie overeen te komen. In beide gevallen heeft de verkoper de plicht binnen 5 werkdagen het bedrag van de financiële compensatie of de totale aankoopsom terug te boeken aan de koper. XRAY functioneert hierin als intermediair.